Obwieszczenie

Zawiadomienie o dookreśleniu zakresu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. 30.06.2017, znak: K-RD.5130.20.2013.PŚ.
Obwieszczenie opublikowano dn. 30.06.2017 r. - wyświetl dokument.