Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Z DN. 11.10.2017 R., ZNAK: K-RD.5130.20.2013.KL-PŚ, O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO POD NR A/493/2017 ZESPOŁU ZABUDOWY OSIEDLA ROBOTNICZEGO „KOLONII FABRYCZNEJ” W BORUSZOWICACH (GM. TWORÓG, POW. TARNOGÓRSKI).

Treść obwieszczenia tutaj.

Data publikacji: 07.11.2017