Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy w miejscowości Bytom (gm. M. Bytom, pow. m. Bytom) przy ul. Orląt Lwowskich 8a / ul. Mickiewicza 13, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 71, obręb: 0002, ark. mapy 18.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 07.11.2017