Informacja o zakończonym konkursie na stanowisko inspektora do spraw administracyjnych

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora do spraw administracyjnych. Po przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę i przeanalizowaniu wyników rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Dudys, zamieszkała w Bielsku-Białej.

Data publikacji: 28.11.2017