WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE TOM 9 I SESJA KONSERWATORSKA 13.XII.2017

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na sesję konserwatorską, połączoną z promocją 9. tomu Wiadomości Konserwatorskich Województwa Ślaskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora sesji, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (www.scdk.pl).

Data publikacji: 29.11.2017