Informacja dotycząca dotacji 2018

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w zakładce "Dotacje" oraz "Druki do pobrania" znajduje się nowy wniosek w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Data publikacji: 11.01.2018