"Zabytek Zadbany" 2018

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w rozpoczęła się tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Konkurs jest skierowany do właścicieli, posiadaczy lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który bezpośrednio odpowiada za realizację konkursu - link do strony (www.nid.pl).


Data publikacji: 12.01.2018