Obwieszczenie

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 18.01.2018 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 11.10.2017 r., wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego pod nr A/493/2017 zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej” w Boruszowicach (gm. Tworóg). Treść obwieszczenia tutaj

Data publikacji: 01.02.2018