Zawiadomienie

Zawiadomienie z dn. 09.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego części zabudowy dawnego garnizonu wojskowego (część dawnych stajni) przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w miejscowości Żory (gm. Żory, pow. m. Żory), zlokalizowanej na działce nr 4285/165 (obręb: 0010 Żory).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 14.02.2018