Informacja o zakończonym konkursie na stanowisko inspektora do spraw zabytków przemysłu i techniki.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora do spraw przemysłu i techniki. Po przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę i przeanalizowaniu wyników rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – na ww. stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Kochanowicz, zamieszkały w Chorzowie.

Data publikacji: 28.02.2018