Zawiadomienie

Zawiadomienie z dn. 14.03.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego pawilonu C-G Ośrodka Postępu Technicznego w Chorzowie (gm. Chorzów, pow. m. Chorzów) przy ul. Targowej 7, na działce ewidencyjnej nr 1157/68 (obręb: 0001).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 15.03.2018