Zawiadomienie

Zawiadomienie z dn. 14.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego historycznego zespołu budowlanego – pięciu domów mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 25, 27, 29, 31, 33 w miejscowości Świętochłowice (gm. Świętochłowice, pow. m. Świętochłowice) wraz z terenem zespołu w granicach działki 1524, obręb: 0002 Lipiny.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 16.03.2018