Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach decyzją z dn. 27.04.2018 r., znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09 wpisał do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego pod nr A/317/2018 r. historyczny układ urbanistyczny miasta Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cieszyński).

Treść obwieszczenia tutaj.

Data publikacji: 27.04.2018