Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego kamienicy przy ul. 3-go Maja 1-1a w Zabrzu (gm. Zabrze, pow. m. Zabrze), na działkach nr 719/80, 720/80 (obręb: 12).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 07.05.2018