Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego budynku dawnej leśniczówki przy ul. Polnej 216 B w Bielsku-Białej (gm. Bielsko-Biała, pow. M. Bielsko-Biała), zlokalizowanego na działce nr 2194/1, obr. 0032 Lipnik.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 10.05.2018