Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego kamienicy w Bielsku-Białej (gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała) przy ul. Zamkowej 8, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1106 (obręb: 0006, Żywieckie Przedmieście).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 10.05.2018