Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (gm. m. Chorzów, pow. m. Chorzów), przy ul. Wolności 53, na działce nr 3781/266 (obręb: 0004).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 06.06.2018