Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego ogrodzenia terenu przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (gm. M. Bytom, pow. m. Bytom), przy ul. ks. Karola Koziołka 3, obręb: 0002 Bytom.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 08.06.2018