Informacja o zakończonym konkursie na stanowisko inspektora do spraw kar administracyjnych

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora do spraw kar administracyjnych. Po przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę i przeanalizowaniu wyników rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – na ww. stanowisko została wybrana Pani Mirosława Bubalik, zamieszkała w Rudzie Śląskiej.