Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia, o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Józefa Chełmońskiego 6 w miejscowości Zabrze (gm. Zabrze, pow. M. Zabrze), zlokalizowanej na działce nr 1976/62, obręb: 12 Zabrze.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 02.07.2018