Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego kamienicy przy ul. Warszawskiej 43/ ul. Damrota 2 w Katowicach (gm. M. Katowice, pow. m. Katowice), wraz z najbliższym otoczeniem – terenem działki nr 230 (obręb: 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, ark. 41), na której jest zlokalizowana.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 06.07.2018