Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego willi (ob. Przedszkole im. Dzieciątka Jezus) w Cieszynie (gm. Cieszyn, pow. cieszyński), przy ul. Pokoju 5, na działce nr 98/2 (obręb: 43).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 06.07.2018