Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (gm. M. Bytom, pow. m. Bytom), przy ul. ks. Koziołka 3, na działce nr 1 (obr. 0002).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 06.07.2018