Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (gm. M. Chorzów, pow. m. Chorzów), przy ul. Wolności 53, na działce nr 3781/266 (obr. 0004).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 06.07.2018