Informacja o zakończonym konkursie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora do spraw administracyjnych. Na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Lalik – Zaród, zamieszkała w Katowicach.

Data publikacji: 09.07.2018