Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego budynku mieszkalnego oraz działki nr 32 (obręb: 147) na której jest postawiony, w miejscowości Częstochowa (gm. Częstochowa, pow. M. Częstochowa), przy ul. Targowej 13.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 20.07.2018