Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego budynku mieszkalnego, budynku piekarni oraz działki nr 1899/735 (obr. 0003 Koszęcin), na której są postawione, w miejscowości Koszęcin (gm. Koszęcin, pow. lubliniecki), przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 20.07.2018