Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego części nieruchomości nr ewidencyjny 71 (obręb: 0002) w miejscowości Bytom (gm. Bytom, pow. m. Bytom), przy ul. Orląt Lwowskich 8a / ul. Mickiewicza 13, obejmującej: podwórze na tyłach kamienicy i fragment płd.-wsch. narożnika działki oraz piwnice pod podwórzem, wraz z gruntem nieruchomości.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 20.07.2018