Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego części zabudowy dawnego garnizonu wojskowego: dawne ujeżdżalnie i części dawnych stajni po obu jej stronach – przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w miejscowości Żory (gm. Żory, pow. m. Żory), na działce nr 4285/165 i częściowo na działce 674/165 (obręb: 0010 Żory).

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 20.07.2018