Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 4/6 w Częstochowie wraz z najbliższym otoczeniem.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 31.07.2018