Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego trzech wapienników przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 31.07.2018