Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego terenu działek nr 63/4 i 63/10 (obręb: 0001 Będzin) jako części założenia pałacowo-parkowego w miejscowości Będzin (gm. Będzin, pow. będziński), przy ul. Gzichowskiej 17.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 28.08.2018