Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia, iż na wniosek Gminy Tarnowskie Góry wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku – staromiejskim układzie urbanistycznym miasta Tarnowskie Góry – wpisanym do rejestru zabytków decyzją WKZ w Katowicach z dnia 27.04.1966 r. nr A/610/66, polegających na rozbiórce budynków po Zakładach Odzieżowych „Tarmilo” w Tarnowskich Górach.

Treść obwieszczenia tutaj.

Data publikacji: 31.08.2018