Zawiadomienie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 4/6 w Częstochowie.

Treść zawiadomienia tutaj

Data publikacji: 10.09.2018