Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Wywozy zabytków

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać dokumentów potwierdzający wartość i wiek wywożonego przedmiotu. Osoba decydująca się na wywóz rzeczy, która może wzbudzić zainteresowanie celników, powinna posiadać ze sobą fakturę lub certyfikat zakupu wydany przez licencjonowanego sprzedawcę, opinię albo wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę biegłego. W przypadku przedmiotów zabytkowych o kategoriach określonych w art. 3 pkt. 1,3,4 i art. 51 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) wymagane są pozwolenia na wywóz czasowy lub stały, wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz MKiDN. W przypadku materiałów bibliotecznych należy zwracać się do Biblioteki Narodowej. Kryteria kwotowo-wiekowe przedmiotów zabytkowych wymagających pozwolenia na wywóz za granicę zostały określone w poniższej tabeli sporządzonej na podstawie art. 51 ust 1 w/w Ustawy. Wymóg uzyskania pozwolenia dotyczy tylko niektórych zabytków, takich które przekroczyły zarówno progi wiekowe jak i cenowe, jakie zostały określone w art. 51 ust. 1 ustawy (por. tabela poniżej).

Nie można wywozić na stałe zabytków:

– wpisanych do rejestru (z wyjątkiem pojazdów zabytkowych włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, jeśli nie spełniają kryteriów wywozowych z poniższej tabeli)
– wchodzących w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych
– znajdujących się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym

Tryb składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2011 Nr 50 , poz. 256) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. 2011 Nr 89 , poz. 510).

Opłata skarbowa za pozwolenia czasowe na wywóz zabytków za granicę – 44 PLN: Urząd Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5, 40-098 Katowice, numer konta: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
tytułem: pozwolenie czasowe na wywóz zabytku za granicę;

Opłata skarbowa za pozwolenie na wywóz na stałe zabytków – 100 PLN: Urząd Miasta Warszawy, Wydział Budżetowo-Księgowy, ul.Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, numer konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
tytułem: pozwolenie na wywóz na stałe zabytku.

Poniżej przedstawiamy tabelę określającą kategorie zabytkowych obiektów wymagających pozwolenia na wywóz stały lub czasowy oraz wyciąg najważniejszych przepisów związanych z procedurą wywozową, zawartych w Ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446, z poźn. zm.)

L.p. KATEGORIA ZABYTKU CZAS POWSTANIA WARTOŚĆ
1. Zabytki archeologiczne wchodzšce w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskane w wyniku badań archeologicznych bšdź przypadkowych odkryć majšce więcej niż 100 lat dowolna
2. Elementy stanowišce integralnš cześć zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posšgów i dzieł rzemiosła artystycznego majšce więcej niż 100 lat dowolna
3. Wykonane dowolnš technikš i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriš z pkt 4 i 5 majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 40 000 PLN
4. Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
5. Mozaiki, nieobjęte kategoriš z pkt 1 i 2 oraz rysunki wykonane na dowolnym materiale i dowolnš technikš majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 12 000 PLN
6. Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
7. Oryginalne rzeźby, posšgi lub ich kopie wykonane tš samš technikš co oryginał, nieobjęte kategoriš z pkt 1 majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 20 000 PLN
8. Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 6 000 PLN
9. Pojedyncze lub znajdujšce się w zbiorach rękopisy majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 4 000 PLN
10. Pojedyncze lub znajdujšce się w zbiorach ksišżki majšce więcej niż 100 lat wyższa niż 6 000 PLN
11. Pojedyncze mapy drukowane i partytury majšce więcej niż 150 lat wyższa niż 6000 PLN
12. Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych dowolny wyższa niż 16 000 PLN
13. Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym dowolny wyższa niż 16 000 PLN
14. Środki transportu majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 32 000 PLN
15. Inne zabytki majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Bielsku-Białej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała numer:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

BIP

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39