Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Druki do pobrania

Klauzula informacyjna o której mowa w art. 12 ust 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działający przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w Częstochowie (42–217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych tj. Panią Martę Piekarz, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz podmioty wspierające działalność administratora, uprawnione na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub ustania celu w jakim są one przetwarzane, a następnie w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Śląskiego działającego przy pomocy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagiellońskiej 25.

Obowiązek przedstawienia danych

Podanie danych osobowych wskazanych we wzorach wniosków wynika z obowiązujących przepisów prawa i niezbędne jest do przygotowania dla Państwa odpowiedzi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

DRUKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o pozwolenie na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego
 2. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich/ restauratorskich przy zabytku
 3. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
 4. Wniosek o pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 5. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego
 6. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorkich / restauratorskich przy zabytku
 7. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich / architektonicznych przy zabytku
 8. Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku
 9. Wniosek o pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych albo napisów na zabytku
 10. Wniosek o pozwolenie na podział zabytku nieruchomego
 11. Wniosek o pozwolenie na zmianę przeznaczenia/ sposobu korzystania z zabytku
 12. POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

 13. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
 14. Wniosek o pozwolenie na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych
 15. POZWOLENIE DOT. ZABYTKOWEJ ZIELENI

 16. Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew
 17. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich w parku albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni
 18. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

 19. Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych
 20. Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych
 21. Wniosek o wpis do rejestru zabytków archeologicznych
 22. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 23. DOTACJE

 24. Wniosek o dotację
 25. Wniosek o refundację
 26. Formularz de minimis
 27. EWIDENCJA ZABYTKÓW TECHNIKI

 28. Wniosek o ujęcie pojazdu w ewidencji zabytków techniki
 29. Wniosek o przywóz pojazdu - opinia wstępna
 30. Wniosek o przywóz pojazdu - zaświadczenie
 31. WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

 32. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę
 33. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę
 34. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę
 35. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)
 36. Wniosek o wydanie oceny czasu powstania zabytku
 37. Oświadczenie dotyczące wywozu zabytku za granicę
 38. ARCHIWUM

 39. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych
Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Bielsku-Białej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała numer:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

BIP

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39