Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Dotacje 2012

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, WYKONANYCH W 2012 ROKU:

- POBIERZ PLIK DOC

- POBIERZ PLIK PDF

 

LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2012 ROKU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE Z PRZYCZYN FORMALNYCH LUB Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

- POBIERZ PLIK DOC

- POBIERZ PLIK PDF


LISTA PRZYZNANYCH REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, WYPŁACONYCH W 2012 ROKU:

- POBIERZ PLIK DOC

- POBIERZ PLIK PDF


LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2012 ROKU REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE Z PRZYCZYN FORMALNYCH LUB BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

- POBIERZ PLIK DOC

- POBIERZ PLIK PDF

Aktualizacja na dzień 30.05.2012 r.

LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2012 ROKU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZAOPINIOWANYCH POZYTYWNIE POW WZGLĘDEM FORMALNYM, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ DOTACJI W 2012 ROKU Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

Informuję, iż wnioski składane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach są wnioskami jednorocznymi. Wnioski rozpatrzone w 2012 roku pozytywnie pod względem formalnym, ale nie uwzględnione w planie finansowym na 2012 rok nie będą automatycznie przesuwane na kolejne lata. Co roku wszystkie wnioski traktowane są równorzędnie, a kryteria oceny ustalane dla wszystkich takie same.

Poniższa tabela zawiera informacje zacytowane z wniosków o udzielenie dotacji. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach nie odpowiada za niewłaściwe sformułowania w niej podane.

Numer wniosku

Wnioskodawca

Obiekt

Zadanie

Ogólny koszt prac we wniosku

Wnioskowana dotacja

%

1

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Narodzenia NMP

Kończyce Małe

ul. Myśliwska 2

43-410 Zebrzydowice

Organy

w kościele p.w. Narodzenia NMP

Restauracja zabytkowych organów - etap I

74 000,00

52 000,00

49,29%

2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

41-800 Zabrze

ul. 3-go Maja 41,41 of

Budynek mieszkalno – usługowy

41-800 Zabrze

ul. 3-go Maja 41,41

Remont elewacji frontowej polegający na: naprawie pęknięć tynków, czyszczeniu i wzmocnieniu podłoża, usunięciu powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków tynku, naprawie uszkodzonych i odtworzeniu brakujących dekoracji sztukatorskich, odtworzeniu kwiatonu więczącego sterczynęnad oknem facjaty, odtworzeniu fragmentu sterczyny z kwiatonem w osi głównej elewacji, odtworzeniu gzymsów, odtworzeniu kształtu oryginalnych balustrad balkonowych, naprawie uszkodzeń istniejących płyt balkonowych, wymianie poszycia na daszku wykusza, malowaniu elewacji

265 973,00

132 986,50

50%

4

Osoba prywatna

Budynek mieszkalny 42-600 Tarnowskie Góry

ul. Rynek 16

Remont dachu - naprawa zawalonych kominów, częściowa wymiana krokwi oraz wymiana dachówki

145 315,85

60 000,00

40%

7

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rodziny 41-905 Bytom-Bobrek

ul. Konstytucji 24

Plebania

przy kościele p.w. Św. Rodziny

Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem parapetów i żaluzji zewnętrznych (elewacja tylna i frontowa - 5 okien)

44 407,66

22 203,83

50%

9

Osoby prywatne

Zespół kamienic

40-038 Katowice

ul. Rybnicka 8, 10, 12, 14

Wymiana stolarki okiennej - 8 okien w mieszkaniu na II piętrze

13 969,41

6 984,70

50%

10

Osoba prywatna

Polichromia na suficie klatki schodowej budynku mieszkalnego

41-200 Sosnowiec

ul. Dekerta 6

Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii i sztukaterii. Dezynfekcja, oczyszczenie z przemalowaniem zabrudzeń, podklejenie odspojeń,utrwalenie podłoża polichromii, uzupełnienie ubytków. Punktowanie i scalenie kolorystyczne

50 442,42

25 000,00

49,60%

18

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 41-260 Sławków

ul. Kościelna 26

Ambona

z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Uzupełniające badania stratygraficzne, demontaż elementów ambony, konserwacja drewna surowego odwrocie, podłoga impregnacja, naprawy stolarskie drewnianej konstrukcji i lica oraz wymiana i odtworzenie zdegradowanych drewnianych elementów, rekonstrukcja drewnianych schodów, rekonstrukcje i naprawy brakujących drewnianych elementów snycerskich, konserwacja rzeźb złoconych i polichromowanych (Chrystus Dobry Pasterz, główki puttów, tkaniny) konserwacja polichromowanej drewnianej (przemalowanej) struktury ambony, konserwacja złoconych profili ambony, konserwacja złoconej snycerki ornamentalne głęboko rzeźbionej, montaż ambony po konserwacji, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej

63 618,06

30 000,00

47,16%

22

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Wniebowzięcia NMP 41-902 Bytom

ul. ks. Koziołka 3

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Konserwacja i renowacja wschodniej elewacji kościoła jako kolejny etap inwestycji podjętej i częściowo zrealizowanej w roku 2009, a równocześnie jako ciąg dalszy prac remontowo - konserwatorskich przy kościele i wokół niego realizowanych od roku 1999

303 794,63

140 000,00

46%

23

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 41-703 Ruda Śląska - Godula ul. Karola Goduli 22

Zespół witraży figuralnych

i ornamentalnych o motywach roślinno - geometrycznych występujących w transepcie, prezbiterium, obu zakrystiach nawie i wieży kościoła

p.w. Jana Chrzciciela

3 zabytkowe ornamentalne witraże, łącznie

z pracami towarzyszącymi: przeszkleniem ochronnym odrestaurowanych witraży, konserwacją kamiennych elementów ościeży w 3 neogotyckich oknach prezbiterium świątyni

132 000,00

59 400,00

45%

25

Zakład Karny w Cieszynie 43-400 Cieszyn

ul. B. Chrobrego 2

Zespół zabudowań Sądu Rejonowego i Zakładu Karnego 43-400 Cieszyn

ul. Gancarska 8

Remont i wzmocnienie fundamentu muru zewnętrznego od strony ul. B. Chrobrego

385 679,17

385 679,17

100%

26

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez osobę prywatną

Budynek mieszkalny

40-038 Katowice

ul. Rybnicka 8

Renowacja cokołów, izolacja fundamentów, odtworzenie schodów wejściowych do budynku

95 813,37

47 906,68

50%

27

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez osobę prywatną

Budynek mieszkalny

40-038 Katowice

ul. Rybnicka 10

Renowacja cokołów, izolacja fundamentów, odtworzenie schodów wejściowych do budynku

99 847,65

49 923,82

50%

28

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez osobę prywatną

Budynek mieszkalny

40-038 Katowice

ul. Rybnicka 14

Renowacja cokołów, izolacja fundamentów, odtworzenie schodów wejściowych do budynku, wymiana okien piwnicznych

97 941,10

48 970,55

50%

29

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez osobę prywatną

Budynek mieszkalny

40-009 Katowice

ul. Warszawska 28 A

Zmiana pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji elementów więźby dachowej, wymiana okien i wyłazów dachowych, remont kominów i murów pod murłatami

278 590,81

139 295,40

50%

30

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez osobę prywatną

Budynek mieszkalny

40-009 Katowice

ul. Warszawska 28 A

Remont elewacji budynku, docieplenie ściany szczytowej, wymiana nawierzchni podwórza, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentalnych, naprawa schodów wejściowych, elewacja tylna

733 772,64

366 886,32

50%

31

Centrum Kultury "

Zamek w Toszku"

44-180 Toszek

ul. Zamkowa 10

Zamek

Toszek

Remont pokrycia dachowego budynku stajni

349 820,84

349 820,84

100%

33

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Szpitali Miejskich

41-500 Chorzów

ul. Strzelców Bytomskich 11

Pawilon I z zespołu budynków Szpitala im. Dr Andrzeja Mielęckiego

41-500 Chorzów

ul. Strzelców Bytomskich 11

Rewitalizacja dachu z oknami

1 390 718,72

300 000,00

21,57%

35

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 44-180 Toszek

ul. Zamkowa 1

Ołtarz główny

z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Konserwacja złoconych elementów snycerskich ramy i glorii ołtarza

100 000,00

25 000,00

25%

36

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. NMP Królowej Różańca Świętego

42-283 Boronów

ul. Wolności 1

Ołtarz główny (z obrazami: Matka Boża Różańcowa, Matka Boża Częstochowska, św. Ap. oraz rzeźbami)

z kościoła p.w. NMP Królowej Różańca Świętego

Pełna konserwacja - restauracja

172 911,23

50 000,00

28,92%

37

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża 41-908 Bytom - Miechowice ul. Ks. J. Frenzla 42

Rzeźba "Ukrzyżowanie" usytuowana przed kościołem p.w. św. Krzyża

Prace konserwatorskie rzeźby

60 143,62

30 071,81

50%

38

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża 41-908 Bytom - Miechowice ul. Ks. J. Frenzla 42

Kościół p.w. św. Krzyża

Kompleksowe prace konserwatorskie (roboty budowlane) portalu głównego m.in. odczyszczenie powierzchni kamienia z wtórnych nawarstwień, wykucie mikroorganizmów, wzmocnienie strukturalne najsłabszych partii kamienia, usunięcie starych spoin, wypełnienie ewentualnych pustek zaprawą iniekcyjną, uzupełnienie ubytków i spoinowanie, impregnacja i hydrofobizacja powierzchni kamienia

42 857,00

21 429,00

50%

41

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 244

Kościół p.w. św. Wawrzyńca

Uzupełnienie ubytków gzymsu na cokole we wnętrzu kościoła oraz renowacja całego gzymsu. Naprawa i renowacja kamiennego cokołu w kościele. Wykonanie boazerii drewnianej w miejsce laminatowej pokrywającej cokół. Rozebranie schowka pod schodami na chór i naprawa schodów

31 157,30

10 000,00

32%

42

Osoby prywatne

Mały Pałac Schona

41-200 Sosnowiec

Całkowite odtworzenie tynków elewacji zachodniej - tylnej z uwzględnieniem pierwotnej kolorystyki

121 022,98

60 511,49

50%

49

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Karchowice 42-674 Zbrosławice

ul. Bytomska 15

Ołtarz główny

z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego obejmująca rekonstrukcję mensy, osłony mensy, tabernakulum, predelli i zwieńczenia

92 163,90

45 970,00

49,90%

58

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski/Specjalny Ośrodek Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących 43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128

Zespół Pałacowy

43-229 Rudołtowice

ul. Zawadzkiego 128

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu głównego - budynku pałacowego

64 294,00

30 861,12

48%

61

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja

Smolnica

ul. Kościelna 1

44-153 Sośnicowice

Kościół p.w. św. Bartłomieja oraz Obrazy (Matki Boskiej Różańcowej i św. Bartłomieja) z kościoła p.w. św. Bartłomieja

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Różańcowej i wykonanie nowej ramy, konserwacja obrazu św. Bartłomieja, konserwacja ramy obrazu św. Bartłomieja, rekonstrukcja schodów na chór i drzwi zewnętrznych w drewnianym kościele

53 836,18

25 000,00

46,44%

62

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szczepana 40-211 Katowice

ul. Ks. Markiefki 89

Kościół p.w. św. Szczepana

Konserwacja zabytkowej wyprawy tynkarskiej w prezbiterium kościoła

77 934,69

30 000,00

38,49%

64

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Jana Chrzciciela

41-803 Zabrze

ul. Bytomska 28A

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Przeprowadzenie konserwacji elewacji północnej kościoła

494 273,00

123 568,25

25%

65

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 41-803 Zabrze

ul. Bytomska 111a

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Przeprowadzenie konserwacji elewacji frontowej wraz z wieżą oraz fragmentem elewacji północno - zachodniej i południowo - wschodniej. Renowacja schodów

529 606,00

132 401,50

25%

73

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Sp. J.

42-500 Będzin

ul. Makobądzka 101

Budynek główny szpitala

40-338 Katowice

ul. J. Korczaka 27

Remont konserwatorski elewacji wątek ceglany i piaskowiec oraz tynki

1 298 008,03

649 004,02

16,33%

74

Wspólnota Mieszkaniowa 40-093 Katowice

ul. Słowackiego 18

Budynek mieszkalny

40-093 Katowice

pl. Wolności 8

Remont elewacji od strony ul. Gliwickiej oraz remont cokołów od strony Pl. Wolności i ul. Gliwickiej

934 200,53

395 267,45

42,31%

81

Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych 40-760 Katowice

ul. Panewnicka 76

Kościół p.w. św. Krzyża

43-400 Cieszyn

ul. Szersznika 5

Renowacja i konserwacja elewacji południowej (frontowej - fasady), wschodniej (bocznej) i północnej (tylnej - od strony prezbiterium) oraz czterech elewacji wieży dzwonniczej wieńczącej fasadę i częściowa renowacja hełmu wieży

314 844,00

157 422,00

50%

83

Zgromadzenie Sióstr

św. Elżbiety

III Zakonu Regularnego

św. Franciszka 43-400 Cieszyn

ul. Katowicka 1

Zespół Klasztorno - Szpitalny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Renowacja 6 szt. drzwi zewnętrznych

61 500,00

30 750,00

50%

85

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów

Piotra i Pawła 40-066 Katowice

ul. Mikołowska 32

Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Renowacja elewacji wieży kościoła poniżej kopuły. Zadanie polega na likwidacji zagrożeń spowodowanych osypującymi się

i wypadającymi elementami ceramicznymi wystroju sztukatorskiego, wykonaniu klejenia pęknięć murów, wzmocnienia osłabionego, rozsypującego się materiału ceramicznego, oczyszczeniu lica elewacji, wymianie uszkodzonych kształtek, wymianie spoinowania, wymianie zmurszałego wystroju sztukatorskiego, uzupełnieniu ubytków, scaleniu kolorystycznemu oraz hydrofobizacji całej elewacji

2 126 167,14

500 000,00

23,52%

86

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy 41-902 Bytom

ul. Kwietniewskiego 1

Nagrobek ks. Józefa Szafranka na Cmentarzu "Mater Dolorosa" 41-902 Bytom

ul. Piekarska 71

Prace konserwatorskie w kamieniu przy nagrobku - odczyszczenie, odgrzybienie, izolacja pionowa, uzupełnienie ubytków, spoinowanie, impregnacja

31 867,44

15 933,72

50%

87

Parafia Ewangelicko - Augsburska 41-600 Świętochłowice ul. Ks. Leopolda Raabe 1

Zespół witraży ornamentalnych w kościele ewangelicko-augsburskim

Konserwacja witraży

56 811,39

28 000,00

49,28%

91

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 42-310 Żarki

ul. Leśniowska 1

Kościół p.w. św. Ap. Szymona

i Judy Tadeusza

Odnowienie elewacji

155 081,08

31 016,21

20%

95

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Karola Boromeusza 34-332 Koszarawa 100

Organy i prospekt z kościoła p.w. św. Karola Boromeusza

Prace demontażowo -konserwacyjne poszczególnych elementów organów tj. traktury, kontuaru, piszczałek i wiatrownic. Wykonanie nowego miecha wraz

z regulatorem i zainstalowanie go wewnątrz lub obok szafy organowej, montaż dmuchawy cichobieżnej Lauichuff oraz intonacje

i strojenie

103 160,00

51 580,00

50%

101

Osoby prywatne

Budynek Bractwa Kurkowego 42-600 Tarnowskie Góry

ul. Kościuszki 5

Remont elewacji południowej i wschodniej poprzez usunięcie tynków i odsłonięcie murów ceglanych, czyszczenie elewacji ceglanej, usunięcie spoin, reprofilacja uszkodzonych cegieł, pełne spoinowanie wątku ceglanego i impregnacja z hydrofobizacją oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

137 386,30

68 693,15

50%

103

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Brzozowice - Kamień 41-949 Piekary Śląskie ul. Bpa Nankera 221

Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Odczyszczenie powierzchni elewacji ceglanej metodą mechaniczną, impregnacja preparatem bakterio i grzybobójczym, wymiana osłabionego spionowania, przemurowanie fragmentów elewacji, kitowanie ubytków, wzmocnienie strukturalne cegieł, oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie tynku, hydrofobizacja elewacji, oczyszczenie elementów metalowych i ich powtórne malowanie, wymiana murłat i częściowe deskowanie, wzmocnienie krokwi, impregnacja elementów drewnianych, przemurowanie muru kolankowego, wymiana obróbek blacharskich i systemu orynnowania na wyk z blachy miedzianej, konserwacja drzwi drewnianych i drzwiczek na wieży

1 308 635,33

1 308 635,33

100%

106

Osoby prywatne

Budynek Bractwa Kurkowego 42-600 Tarnowskie Góry

ul. Kościuszki 5

Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę na całości budynku, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie

i renowacja więźby, prace pokrywcze, wymiana instalacji odgromowej, obróbki blacharskie - wykonanie nowych blacharskich z odpowiednio wyprofilowanymi kapinosami, montaż rynien i rur spustowych, montaż systemowych stopni oraz ław kominiarskich w kolorze zakładanej dachówki ceramicznej

113 810,19

56 905,10

50%

110

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Ligonia 5c

Budynek mieszkalny

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Mickiewicza 3

Wymiana pokrycia dachowego (wraz

z łatami) z dachówki na nową dachówkę ceramiczną typu karpiówka w kolorze naturalnej czerwieni, układanej w koronkę. Wymiana łacenia i uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. Odtworzenie okna powiekowego (wole oczko). Wymiana instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Remont kominów, wymiana ław kominiarskich, wymiana wyłazu kominiarskiego, ułożenie drabinek przeciwśniegowych, wymiana uszkodzonych i zalanych sufitów w klatkach schodowych

173 359,30

86 679,65

50%

112

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach 44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Ligonia 5c

Budynek mieszkalny

44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 5

Wymiana pokrycia dachowego (wraz

z łatami) z dachówki na nową dachówkę ceramiczną typu karpiówka w kolorze naturalnej czerwieni, układanej w koronkę.). Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji skrzynek dachowych wraz z deskowaniem, wymiana desek czołowych i skrajnych malowanych w kolorze "palisander". Naprawa kominów ponad dachem z cegły klinkierowej, uzupełnienie tynków kominów pod dachem wraz z białkowaniem, montaż ław kominiarskich ocynkowanych - systemowych ,wymiana trzech wyłazów kominiarskich , wymiana okien dachowych

134 358,39

67 179,19

50%

115

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice

ul. Grażyńskiego 5

Budynek mieszkalny

40-126 Katowice

ul. Wesołowska 5/2

Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej

w koronkę, rozbiórka wtórnej lukarny, wprowadzenie lukarn zg. z projektem, wymiana całkowita łacenia dachu na nowe deskowanie pełne, wymiana i wzmocnienie drewnianych elementów więźby dachowej, wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych: słupów, jętek, ułożenie paraizolacji i wykończenie poddasza ogniowymi płytami gipsowo - kartonowymi, wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rur i rynien

122 091,42

61 045,71

50%

116

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice

ul. Grażyńskiego 5

Budynek mieszkalny

40-126 Katowice

ul. Antoniego 5

Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej

w koronkę, rozbiórka wtórnej lukarny, wprowadzenie lukarn zg. z projektem, wymiana całkowita łacenia dachu na nowe deskowanie pełne, wymiana i wzmocnienie drewnianych elementów więźby dachowej, wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych: słupów, jętek, ułożenie paraizolacji i wykończenie poddasza ogniowymi płytami gipsowo - kartonowymi, wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rur i rynien

162 717,24

81 358,62

50%

117

Miasto Katowice- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice

ul. Grażyńskiego 5

Budynek mieszkalny

40-126 Katowice

ul. Wesołowska 2

Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, rozbiórka wtórnej lukarny, wprowadzenie lukarn zg. z projektem, wymiana całkowita łacenia dachu na nowe deskowanie pełne, wymiana i wzmocnienie drewnianych elementów więźby dachowej, wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych: słupów, jętek, ułożenie paraizolacji i wykończenie poddasza ogniowymi płytami gipsowo - kartonowymi, wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rur i rynien

262 839,91

131 419,95

50%

118

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca 41-807 Zabrze

ul. Mariacka 1

Kościół p.w. św. Wawrzyńca

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie kapitalnego remontu elewacji i pokrycia dachowego oraz odtworzenie instalacji odgromowej wieży wraz z elewacją frontową budynku kościoła

1 293 480,38

323 370,10

25%

123

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła Żuraw

42-253 Janów

ul. Kościelna 9

Ołtarz Główny z kościoła

p.w. św. Bartłomieja Ap.

Pełen zakres prac konserwatorskich, techniczno - estetycznych całego ołtarza głównego

252 197,26

110 000,13

43,62%

127

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła 42-421 Włodowice

ul. Krakowska 1

Ołtarz Główny

w kościele p.w. św. Bartłomieja Ap.

Kompleksowa konserwacja ornamentów roślinnych, impregnacja strukturalna drewna, oczyszczenie złoceń ze szlagmetalu, konserwacja zachowanych oryginalnych złoceń i srebrzeń, rekonstrukcja części pozłacanych wraz z gruntami. Konserwacja rzeźb: oczyszczenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. Konserwacja obrazów wraz

z ich dublażem i wykonaniem nowych

448 774,73

150 000,00,

33,43%

129

Zakład Budynków Miejskich

Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 2a

Budynek mieszkalno-usługowy 43-400 Cieszyn

ul. Głęboka 1

Remont elewacji frontowej i podwórzowej

129 527,62

64 763,81

50%

131

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 44-100 Gliwice

ul. Jana Pawła II nr 5

Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Prace remontowo - konserwatorskie fragmentu wieży

217 461,55

108 730,78

50%

132

Gmina Gorzyce 44-350 Gorzyce

ul. Kościelna 15

Budynek mieszkalny

Gorzyczki

ul. Leśna 5

44-350 Gorzyce

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, instalacji drenażowej, wykonanie nowych tynków zewnętrznych oraz czyszczenie fragmentów elewacji z cegły licowej, wymiana stolarki okiennej oraz zewnętrznej drzwiowej, wykonanie remontu więźby dachowej, remont poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont kominów, wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) wykonanie docieplania powierzchni poddasza oraz lukarn, remont schodów zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej

515 945,84

257 972,92

50%

134

Parafia Ewangelicko - Augsburska 41-400 Mysłowice

ul. Powstańców 17

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Wykonanie i montaż szyby zespolonej

i odtworzenie kraty zabezpieczającej

w oknach dolnych nawy głównej kościoła parafialnego

44 198,82

22 000,00

49,76%

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Bielsku-Białej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała numer:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

BIP

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39